Syslovi.cz

Veškeré fotografie bez uvedení autora jsou mé osobní a volně šiřitelné

Seriál díl 4 – odměňování zaměstnanců dle výkonu

Listopad 26th, 2014

modern_hr_sMáme za sebou předešlé články a prošli jsme klíčová témata na organizaci strategie společnosti a hodnocení zaměstnanců dle výkonu. Dnes se posuneme dále a nastavíme odměňovací systém v návaznosti na stanovené cíle a hodnocení výkonu. To je ten největší přínos, který se dá ekonomicky prokázat. A jak to lze udělat?

Každý zaměstnanec má stanovené cíle dle strategie společnosti. Každý zaměstnanec má hodnocení od svého nadřízeného, takže víme, jak každý zaměstnanec plní cíle, které jsou v souladu s tím, co chce společnost udělat. Zaměstnanci, kteří jsou v plnění cílů nejlepší si zaslouží nějakou odměnu. Odměna by měla být vázána na výkon jednotlivců, a pokud je, tak všichni významně více vnímají důležitost splnění strategie.

Ideální odměňovací systém tyto věci zcela respektuje a dává zaměstnancům vyšší motivační prvek v plnění jejich cílů. Proto až budete přemýšlet nad systémem odměňování, tak jej nastavte tak, aby měl smysl pro zaměstnance. Což znamená, aby jednoznačně věděli za co a proč budou dostávat odměny. A největší přínos pro společnost to bude, když budou mít odměny striktně navázané na splnění osobních cílů. Tyto osobní cíle mají vycházet z firemní strategie a pokud všichni zaměstnanci splní své cíle, tak je i velká pravděpodobnost, že budou splněny firemní cíle.

Každý má rád odměnu, ať už je jakákoliv. Někomu stačí pochvala před nadřízenými, jiní očekávají finanční odměnu za dobře odvedenou práci. Z části je to manažerská práce, kterou musí vykonat bez ohledu na nastavené procesy a metodiky. Co však lze nastavit procesně a koncepčně je systém odměňování ve vaší společnosti. Nechceme-li vymýšlet již vymyšlené, tak půjdeme cestou stanovení určitého procenta z roční mzdy jako bonusovou složku. Nárok na tuto složku bude v případě, že společnost splní své obchodní cíle. Tento krok je velmi důležitý, abychom rozdělovali peníze, které máme. V případě nesplnění firemních obchodních cílů je tato složka snížena nebo zcela zrušena. Tím si ochráníte rozpočet společnosti a vůči majitelům je tento způsob zcela relevantní.

Jaké způsoby odměňování zvolit?

Nejdříve si rozdělíme společnost na více částí, první částí jsou obchodní pozice. Tyto pozice mají jednoznačně měřitelné cíle, které plní s určitou periodou (měsíční, kvartální, roční). Lze tedy bez problémů nastavit odměny tak, aby byly svázány s plněním obchodních cílů. Tj. přineseš-li obrat za měsíc ve výši jeden milion korun, tak dostaneš vyplacenou odměnu ve výši 25 000 korun. Výhodou je, že lze velmi dobře plánovat vyplacení odměn dle plnění jednotlivých obchodníků a tento plán lze udělat dle jejich obchodního plánu, který pravidelně udržují. Lze to krásně zkomplikovat a velmi často se to také používá. Můžete udělat vícesložkovou odměnu, kdy nejde jen o výši obratu, ale také o počet prodaných produktů novějších dvou let. Cílem je, aby obchodníci prodávali nové produkty a proto je to zahrnuté do jejich cílů. Pokud nastavíme, že mají těchto produktů prodat pět za měsíc, tak při nesplnění/přeplnění budeme používat akcelerátory k výplatě odměny.

Počet prodaných produktů Akcelerátor Odměna
méně než 5 80 % 20 000
5 100 % 25 000
více než 5 120 % 30 000

Je to velmi zjednodušené a pro základní představu to stačí. Pro obchodníky je nejdůležitější prodat šest produktů, protože je to pro ně nejvíce výhodné. Když prodají sedm, tak jim to vlastně již nic nepřinese a odměna nebude navýšena. Máte-li takových obchodníků 10 a v rámci strategie společnosti je stanoveno, že za rok prodáte minimálně 600 nových produktů novějších dvou let, tak pokud i některý obchodník nějaké měsíce nesplní, tak to doženou jiní, protože to má pro ně smysl. A výsledkem je win-win pro všechny, společnost, majitele, obchodníky a samozřejmě i zákazníky, protože získávají nové produkty. Samozřejmě, že složky odměny můžete libovolně kombinovat, abyste zaměstnance motivovali i k plnění jiných strategických cílů, ale zkuste se držet při zemi a počet složek pro odměny obchodníkům se snažte udržet do pěti. Poté je to již velmi netransparentní a pokud lidé nevidí za co dostanou peníze, tak i demotivační.

Obchodní pozice máme za sebou, teď se podíváme na dělnické pozice. Tyto pozice jsou ovlivněny většinou pouze dvěma aspekty a to je dodržování normy a zajištění kvality. Lze udělat i další pohled a ten bude zaměřený na kvalifikaci zaměstnance, protože pokud má někdo vyšší kvalifikaci a dokáže zastoupit ostatní, tak je pro vás hodnotnějším a lze mu vyplatit také vyšší odměny, protože to má jednoznačné opodstatnění. Tito lidé se nejvíce podílejí na zisku společnosti kvalitou a proto je vhodné v rámci stanovení cílů mít ošetřenou tzv. zmetkovost produktu. Tuto zmetkovitost měřit dvojím způsobem, první je interní, což znamená, že v rámci výroby lidé ověřují kvalitu a pokud přijdou na nekvalitní výrobek, tak jej nahlásí. A druhá je vůči zákazníkovi, pokud zákazník přijde na závadu, tak se bude určité procento odměn snižovat. Dělníkům dáme základní odměnu 15 000 za rok a navrhneme následující možnosti navýšení či snížení odměn.

Cíl Odměna Poznámka
Kvalita výroby (počet reklamací) méně než 0,5 % 10 000 Pokud bude počet reklamací od zákazníka menší než 0,5 %, tak dochází k výplatě odměny ve výši 10 000.
Úroveň kvalifikace 1000 za každý Úroveň kvalifikace je vlastně počet pracovních míst, které lze v rámci dílenského provozu zastávat
Plnění normy 5 000 Při plnění normy dochází k výplatě odměny ve výši 5 000 Korun, při neplnění se tato částka krátí. V případě přeplnění by nedocházelo k žádnému navýšení.

Tento způsob je pro dělníky velmi motivační, protože všichni chtějí ovlivnit kvalitu dodávaného výrobku, aby mohli získat největší část odměny. Stejně tak jim dáváte prostor pro jejich vyšší kvalifikaci, protože když budou umět něco navíc, tak získají vyšší odměnu.

Poslední částí jsou pracovníci, kteří nespadají mezi obchodníky ani dělníky. Tyto pozice označované jako THP jsou zodpovědný za řízení společnosti a veškeré podpůrné a strategické aktivity. Patří sem marketing, IT, Finance, HR a další podobná oddělení. Tito zaměstnanci mají mít nastavenou odměnu dle výsledků společnosti a splnění osobních a strategických cílů společnosti. Platí pravidlo, že odměny budou vyplaceny v případě pozitivního ekonomického zisku a další poté dle cílů jednotlivých oddělení. Například finance budou hodnoceny za úspory v jednotlivých oblastech, kvalitu a čas fakturace, zpracování ekonomických výsledků a podobné. Vše by mělo být navázano na cíle a jejich plnění.

Jaké další odměny lze vyplácet? Můžete mít několik typů dobrovolných odměn, jejichž vyplacení bude závislé na rozhodnutí přímého nadřízeného. Tento způsob lze pak použít i pro jednotlivé projekty a dle toho, jak dopadnou, lze vyplatit jednorázové odměny za úspěšnou účast na projektu. Pro dnešní den je to vše, za týden se budeme věnovat oblasti řízení vzdělávání.

Máte připomínky, náměty či dotazy?

Modern hr

Hledáte práci – co zkusit něco nového?

Listopad 3rd, 2014

Ať už hledáte práci poprvé, podruhé nebo již posté, tak se podíváme, jaké máte možnosti, když budete hodně pasivní uchazeč. Udělal jsem několik malých testů sám na sobě, abych zjistil, co funguje a co nikoliv.

Kde začneme? Jsme češi, tak zkusíme vystavit svůj životopis na pracovním portále jobs.cz, protože lze očekávat, že velká většina personalistů jej používá. Další test proběhl na „německé“ pracovní sociální síti XING, protože jsou to sousedé a je známo, že je využívanější než globální LinkedIn. A do třetice přidáme LinkedIn, protože tato klasika má vždy něco do sebe.

Ze samotného seznamu výše vyplývá, že se chováme jako těžce pasivní kandidát. Nikam nic neposíláme a jen čekáme, kdo se ozve. Na co jsem se zaměřil v tomto případě je, kolik lidí se podívalo na můj profil a kolik jsem dostal nabídek. Aby se to dalo vůbec nějak hodnotit, tak jsem sjednotil profily, aby obsahovali shodná klíčová slova (SAP, SuccessFactors, Oracle, Taleo). Snažil jsem se to propagovat na tyto globálně používané značky, abych měl zajištěno, že to bude objektivně shodné. Název profilu byl všude HR Consultant a zařazen do oborů IT/Konzultace a HR/Konzultace.

Co vše jsem chtěl tímto vysledovat:
1. počet shlédnutí profilu – tj. někdo si mě našel a chtěl se podívat na můj profil
2. počet zaslaných nabídek – tj. skutečně někdo zjistil, že jsem vhodný kandidát na určitou pozici a poslal mi bližší informace
3. počet pozvání na interview – moment, že se skutečně potkala poptávka s nabídkou

Měření bylo od 1.10. do 31.10. 2014, v tomto období jsem měl profil udělaný stejně na všech výše zmíněných serverech. A nyní již k samotnému měření.

Shlédnutí Nabídek Interview
Jobs.cz 22 0 0
XING ? 2 0
LinkedIn 44 4 0

Projdeme si to teď hezky popořadě, počet shlédnutí je u XING pouze v premium verzi, kterou jsem nějak neměl potřebu ani chuť platit. Toto číslo zůstane skryté a neznámé. Co mě však překvapilo, tak je počet shlédnutí na Jobs.cz vs. LinkedIn. Na největší pracovní portál jsem očekával větší počet shlédnutí, ale velmi pravděpodobně to je způsobeno velmi striktními kritérii, kam jsem zařadil svůj profil včetně očekávané mzdy. Máte jinou zkušenost s počtem shlédnutí profilu na jobs.cz? Pošlete mi prosím, jaký máte obor, lokalitu a počet shlédnutí. Stačí na e-mail.

Jdeme k dalšímu bodu, což je počet nabídek. Narovinu u jobs.cz jsem žádnou neočekával, primárně z důvodu, že jsem v rámci své prezentace odkazoval lidi na svůj LinkedIn profil, kde lze získat kontaktní údaje levněji =  i zadarmo. Přirovnejme to k předchozímu bodu o shlédnutí profilu, tak jsem přesvědčen, že nějaké navýšení shlédnutí profilu bylo způsobené tím, že jsem je odkazovat z prezentace na jobs.cz na LinkedIn. Zároveň jsem za stejné období na LinkedInu získal sedm nových pozvánek k připojení – vše od personálních agentur. K samotným nabídkám na XING mě překvapilo (spíše nepříjemně), že všechny zaslané nabídky byly jen v němčině. Ačkoliv jsem jednoznačně do profilu uvedl, že němčinu mám na velmi základní úrovni. Z hlediska LinkedIn přišlo několik nabídek, primárně z Velké Británie.

Počet pohovorů byl všude stejný, asi to bude tím, že mám velmi úzký profil, který se hodí pouze na specifické pozice. Avšak si myslím, že lze obecně využití výše zmíněných serverů jen doporučit. Pokud máte někdo jiné zkušenosti, tak se pochlubte.

Offtopic: Dostal jsem i nabídku na zakoupení nového společenského obleku na míru (přes LinkedIn). Zatím jsem nereagoval, ale je vidět, že aspoň někdo zkouší udělat na LinkedIn nějaký business.

K čemu je LinkedIn?

Srpen 23rd, 2014

Linkedin-logo-icon

Vezmeme to hezky od počátku, co to vlastně je LinkedIn a jak vznikl. Založen byl v květnu roku 2003. Za první měsíc měl 4500 členů. Detailnější informace: http://press.linkedin.com/about

K čemu ale tato „sociální“ síť slouží a jak ji využít na maximum. Nejdříve si popíšeme základní funkcionality sítě. Asi nejdůležitější a nejvíce využívanou službou, která je zadarmo je vytvoření vlastního profesního profilu. Tento profil můžete vyladit a vylepšit přidáním jednotlivých sekcí. Základ tvoří vaše fotografie a celý váš životopis. Konkurenční služby (např. XING či Zerply) fungují na stejném principu. XING se sice tváří a nabízí celosvětové pokrytí, avšak reálně je používán jen v Německu. Zerply je stále v začátcích a jeho pokrytí oproti LinkedInu je minimální.

O čem vlastně ta síť je? Vytvoříte si profil, najdete si kolegy a spolupracující a propojíte se. Vaše síť roste a co dál? Je to profesionální síť, nepatří tam fotky z dovolené ani informace, že jste právě uvařili skvělý oběd. Než začnete tuto síť používat, tak si ve své hlavě srovnejte, proč tam být. Napíšeme si několik možností, které si zvažte.

1. Mít profesní online životopis, který je veřejný. Mnoho pracovních serverů vám nabízí možnost vytvořit si profesní životopis, který můžou zaregistrované společnosti prohížet a případně vás oslovit. Avšak profil je vždy neveřejný a tudíž nemají lidé možnost vás vyhledat aniž by se zaregistrovali. Lidé se v tomto případě rovná pojmu firmy. Pokud chcete najít marketingového manažera, tak si musíte udělat registraci na všech pracovních portálech, abyste dokázali vyhledat ty správné lidi. Ovšem to bude mít drobný háček, objevíte pouze lidi, kteří aktivně hledají zaměstnání. Z logiky věci vychází, že si přece nebudu aktivovat životopis na pracovním portálu, když práci nehledám. Ale pokud člověk chce zůstat otevřený možným nabídkám, tak může využít právě LinkedInu.

2. Získat nové kontakty. Tohle je ještě složitější než se zdá. Mnoho lidí totiž bere jako své výsostné právo s vámi nenavázat kontakt. Tohle není facebook, kde máte jen své přátele. Uvědomte si, že spojením s dalšími lidmi můžete vždy něco získat. Například si vás chce propojit nějaký „nezávislý konzultant“ a vy přemýšlíte nad tím, proč to dělá. Jako první ve vás bude pracovat ego, že jej neznáte, tak proč. Chce vám něco prodat a vy dopředu víte, že nemáte zájem. To je samo o sobě strašná blbost, dokud nevím, co se mi nabízí, tak přece nebudu bránit komukoliv stát se mým kontaktem. Stejně tak pojem „nezávislý konzultant“ může znamenat, že se jedná o researchera (pro neznalé je to člověk, který většinou pro personální agentury monitoruje trh a hledá zajímavé lidi a snaží se je získat a předat kontakt k potenciálnímu zaměstnavateli). Proč teda nepřijmout nabídku na spojení? LinkedIn dokáže velmi efektivně nahradit různé konference, kterých se účastníte, abyste získali nové kontakty. Chci se seznámit s lidmi z oblasti marketingu, tak možnosti mám takové, že budu objíždět různé konference a tam se s nimi potkávat, nebo zkoušet různá školení. Všechno to stojí čas a peníze. LinkedIn dokáže toto množství práce a času výrazně eliminovat. Doporučuji se přidat do několika skupin, které jsou v oblasti, která vás zajímá. Poté být aktivní v diskuzích a při žádosti o spojení bude pravděpodobnost odmítnutí výrazně menší. Je to analogické, když na konferenci se dáte s někým do řeči, tak poté si s vámi rád vymění vizitku.

3. Udělat business. Už se nechci opakovat, ale skutečně můžete na LinkedIn získat pracovní kontakty, které vám zajistí zajímavé obchodní příležitosti. Jde jen o to, aby vaše ego nepřekonalo možnosti, které se nabízí. Pokud mě osloví personální agentura, že mě chce, tak přeci není problém nabídnout služby, které poskytujeme jako společnost zákazníkům dané personální agentury. Hlavní výhodou LinkedInu je globalizovanost a nejčastější pracovní nabídky přichází z Velké Británie, Austrálie a Španělska. Tudíž na české poměry lze dosáhnout velmi lehce ceny, která je zde akceptovatelná a pro cizinu také. Je jasné, že pokud děláte fakturaci, tak asi obchodní kontakt jen tak nezískáte, protože vás bude někdo hledat v případě, když bude potřebovat někoho na fakturaci. A nikoliv, aby získali služby vaší společnosti.

Protože se jedná o profesionální pracovní síť, tak se snažte vždy i tak působit. Svůj profil mějte hlavně uvěřitelný, což znamená, že rok po škole by měl dle toho vypadat. Nemějte jej dlouhý na několik stran, protože vám nikdo neuvěří, že je to pravda. Stejně tak nevymýšlejte inspirativní názvy vaší pozice jako je třeba: Idea maker, Inspirativní cokoliv, Kreativní cokoliv a podobné. Lidé si o vás pomyslí, že jste kreativní blbec, který neví, co dělá a proč. Držte se, používejte LinkedIn a pošlete žádost a spojení, třeba budeme někdy pro sebe užiteční.

LinkedIn na business funguje – rok poté

Leden 15th, 2014

Linkedin-logo-icon V minulosti jsem dával informace, jak se chovat k LinkedInu, aby pomohl ve vaší kariéře nebo ve vašem businessu. Po více jak roce můžu s klidným svědomím říci, že to skutečně funguje. Mám reálné zkušenosti s dvěma příběhy a oba dva zmíním. Na konci příběhů dodám i důvody, proč se tak stalo. Začnu však uvedením do obrazu, abyste pochopili, co dělám. Pracuji v konzultační společnosti nabízející služby pro HR, BI a EPM. Má role je cílená na oblast Human Resources. To by pro začátek stačilo a teď reálné dva příklady, jak se podařil zhodnotit obchodní přínos LinkedInu.
Příklad první: Nabídka na konzultační služby
Mnoho lidí na LinkedInu pošle pozvánku na spojení bez dalších informací. Akceptujete takové požadavky? Já, ano. Nevidím v tom problém, protože pokud jej neznám, tak můžu poznat něco nového. Nedávno jsem dostal pozvánku od personální agentury z Velké Británie. Člověk by si řekl, že hledají pro svého klienta zaměstnance. Sice práci nehledám, ale proč nebýt ve spojení. Mé velmi malé očekávání však bylo velmi rychle překonáno. Naše řešení, které nabízíme a implementujeme u klientů jej zaujalo a hledá pro jinou konzultantskou společnost, která sídlí v Austrálii, člověka na osmiměsíční projekt. Ve výsledku je z toho nabídka pro Australskou společnost na osmiměsíční bodyshop.

V čem linkedIn pomohl:
1. Prezentuji se jako odborník na dané řešení
2. Uvádím reálné projekty v rámci svého profilu – dle toho mě i našli
profil_projekty

Příklad druhý: Partnerství s novým dodavatelem
Ačkoliv nabízíme velmi specifické softwarové řešení, které nemá v ČR konkurenci, tak je to jedna z mnoha světových aplikací, které se nabízejí. Kvalita těchto řešení je minimálně srovnatelná. Podíváme se do doby dávno minulé, kdy pokud se chtěl kdokoliv stát partnerem jakéhokoliv dodavatele, tak to bylo velmi jednoduché. Stačilo si říci, že chce být partnerem a bylo to. Trh se však nasytil a nyní je to spíše obráceně. Pokud chcete být partnerem, tak si vás dodavatel prověří, zjistí vaše zkušenosti a kolik zaměstnanců se může věnovat jeho produktům. A teď už k tomu, co se stalo. Před Vánoci mě kontaktoval, v té době, „Compensation Manager“ z IBM. Leč jsem netušil důvod, proč, tak mi to velmi rychle vysvětlil, že viděl můj profil a velmi se mu líbí oblast, které se věnuji. Dva dny poté jsme měli společnou schůzku a domluvili jsme další postup pro to, abychom se mohli stát partnerem společnosti IBM a nabízet jejich řešení pro oblast HR. Narovinu řekl, že chce další spolupráci dělat se mnou, protože vnímá velmi dobře mojí osobní prezentaci.

V čem linkedIn pomohl:
1. Vystupuji tam jako profesionál pro celou oblast HR a nikoliv jen pro specifické řešení
2. Nabízím nejen implementace, ale také konzultace pro vybrané oblasti HR
3. V profilu zobrazuji odkazy na slideshare prezentace k dané oblasti – obrázek níže
profil_slideshare

Co doporučuji, aby to mělo pro všechny smysl?
Pracujte na svých profilech. Nejen uvést, že pracuji ve společnosti XYZ od 01/2012. To není zrovna klíčová informace, pokud vás nebude chtít přetáhnout konkurence. V zaměstnání přece odvádíte nějaký výkon a určitě dokážete vypíchnout své úspěchy. Tak to udělejte, dejte si do profilu své uskutečněné projekty a co jste na nich dělali. Pokud jste odborník pro některou oblast, tak to dokažte. Mně se velmi vyplácí slideshare, ale proč ne vimeo, youtube nebo další služby, kde lze prezentovat své znalosti a odbornost. Zároveň zahoďte své ego a namísto toho, využít LinkedIn jen pro svou potřebu, tak zkuste u každého kontaktu najít prostor pro to, aby z toho měla prospěch vaše společnost.